Sprawiedliwości rozdzielczej jest idealny dźwięk, który może stanowić solidną podstawę do stworzenia systemu etycznego, który bierze pod uwagę różnorodność ludzkiej moralności i etyki zawodowej. Jeśli po jego utylitarne podejście powinno podnieść poziom życia na wszystkich poziomach społecznych. Ze swej natury może być dostosowany w celu uwzględnienia nowych informacji i czasy się zmieniają. Stosując zasady sprawiedliwości rozdzielczej do firmy byłby to dobry krok w ruchu firmę do bardziej odpowiedzialnego zachowania. By myśleć o konsekwencjach swoich działań i efektów, a stosując się do zasad sprawiedliwości, firma może iść do przodu w sposób odpowiedzialny i społecznie sposób. Pierwszym krokiem do rozwiązania żadnego problemu identyfikuje go. Sprawiedliwości rozdzielczej jest sposobem na poznanie tych problemów.

Candace L. Mondello otrzymała Master in Business Management z Albertus Magnus College w Connecticut. Ona wykorzystał te zdolności i umiejętności zarządzania w obu ustawieniach korporacyjnych i edukacyjnych w celu poprawy zachowań i praktyk.