Nasza koszulka, naszą wizytówką

Każda subkultura lub wyodrębniona z ogółu grupa lubi posiadać elementy, które ją wizualnie wyróżniają, a jednocześnie dają członkom tej grupy poczucie tożsamości i wspólnoty. Nie inaczej jest z informatykami, którzy często zamknięci w czterech ścianach swoich domów lub przyklejeni do monitorów w biurze, tworzą wielkie dzieła, bez których nie funkcjonowałyby wielkie przedsiębiorstwa. Dlatego koszulki dla informatyków są swoistym uzewnętrznieniem się, wizytówką, której nie trzeba wyjmować z kieszeni. Jedno spojrzenie wystarczy, aby zobaczyć z jakim specjalistą mamy do czynienia, tym bardziej, że w samych działach IT istnieje wiele specjalizacji. Tysiące pomysłów na rożne emblematy i napisy na koszulki dla informatyków powstaje wraz z postępem technologi i wchodzeniem na rynek nowych gier, programów lub nowych rozwiązań sprzętowych. Koszulka daje możliwość wyrazić siebie zarówno jako informatyka, ale również jako człowieka, z jego wadami i zaletami, ale także oddaje emocje, jakie rano towarzyszyły przy ubieraniu się właścicielowi.