Turystyka, jest jedną z bardzo istotnych dziedzin w aktualnie panującej cywilizacji, dlatego że tak naprawdę przekłada się ona na wiele innych dziedzin, bo poprzez niezwykle duże zapotrzebowanie na tę dziedziną, po prostu jest konieczne żeby inne dziedziny też się rozwijały. Szczególnie można zauważyć to patrząc na rozwój wszelkich środków transportu. Gdyby nie było zapotrzebowania na dużo lepsze i szybsze środki lokomocji, to na pewno ta dziedzina nie ulegałaby regularnej poprawie. Ludzie podróżują po całym świecie w niezwykłych ilościach, a więc musi się także poprawiać standard wszelkich środków lokomocji. Turystyka również w bardzo sporym stopniu oddziałuje na gospodarkę regionu, ponieważ przez właściwy rozwój i promocję określonego miejsca, ludzie znacznie chętniej i w dużo większych ilościach przybywają do takiego rodzaju miejsc, ponieważ w taki sposób po prostu wiedzą co w tego rodzaju miejscu mają możliwość zobaczyć, co poznać, w jakich warunkach będą żyć itp. Takie elementy są ogromnie ważne, dlatego ta dziedzina w pewnym sensie wywiera presję na innych dziedzinach, aby ulegały one nieustannemu rozwojowi. Dla każdego z nas, jest to zdecydowanie korzystne, bo podnosi się dzięki temu standard życia.