Formą turystyki, która wymaga od człowieka ogromnej sprawności fizycznej jest niewątpliwie turystyka kwalifikowana. Turystyka kwalifikowana jest to rodzaj turystyki, która jak już zostało powiedziane wymaga wysokiej sprawności fizycznej, psychicznej, ale także wymaga specjalnego przygotowania i sprzętu.

Niejednokrotnie wyjazd taki poprzedzany jest odpowiednim treningiem oraz dietą. Turystyka kwalifikowana dzieli się na turystykę: pieszą, narciarską( narciarstwo biegowe i zjazdowe), kolarską( głównie kolarstwo górskie) , wodną( żeglarska, nurkowa, kajakowa i inne), motorową.
Turystyka piesza zalicza się do najpopularniejszych. Nie wymaga ona specjalnego przygotowania oraz sprzętu.
Turystyka piesza polecana jest osobom w każdym wieku. Aktywność fizyczna jaką jest marsz pozwala na poprawę krążenia, a co za tym idzie poprawia się wydolność organizmu. Koleją korzyścią jaka wynika z turystyki kwalifikowanej jest poznawanie natury i obcowanie z nią.
Głównie wśród młodych osób popularna jest turystyka piesza górska.