Niedaleko Białegostoku, na Podlasiu stoi hotel, który wygląda dokładnie tak jak wyglądały dwory w czasach złotej wolności szlacheckiej,?chociaż zbudowany jest stosunkowo niedawno (ma niespełna 7 lat) wszystko tutaj przypomina szlachecką tradycję?dwór jest usytuowany na obrzeżach miasta, ale nie docierają tutaj miejskie hałasy, bo naturalną barierą są park narodowy i rezerwat przyrody?
Właścicielami dworu są potomkowie hetmana Czrneckiego?

DWÓR KROŚCIENKO

Następnym godnym polecenia dworem jest Dwór Krościenko na Podkarpaciu?jest to okazały dziewiętnastowieczny dwór położony na d Wisłokiem otoczony parkiem?dzięki staraniom właścicieli posiadłość odzyskała dawną świetność, bo do niedawna popadała w ruinę, a park po prostu zdziczał?
Wnętrza zostały urządzone w duchu epoki?to właśnie tutaj Aleksander hrabia Fredro i jego świeżo poślubiona małżonka (Zofia z Jabłonowskich Skarbkowa) mieli w 1828 roku wesele?żona wniosła mu w posagu pół starego zamku w Odrzykoniu, który stał się pretekstem do napisania ZEMSTY?(a raczej jego dwaj współwłaścicieli).