Agroturystyka i jej zalety
Agroturystyka ma pierwszą, podstawową zaletę – ceny takich kwater są znacznie niższe niż w ośrodkach wczasowych. Tam ceny są nawet kilkukrotnie wyższe. Działalność ta charakterystyczna jest zwłaszcza dla obszarów wiejskich i stanowi ona doskonałą okazję do dodatkowego zarobku dla ludności rolniczej. Małe miejscowości i wsie są również często terenami o wysokiej stopie bezrobocia. Agroturystyka jest więc istotnym elementem aktywizacji zawodowej.
Szczególnie mocno działalność ta rozwinęła się w niewielkich miejscowościach wschodniej i południowo-wschodniej Polski. Są to tereny atrakcyjne pod względem turystycznym i krajobrazowym. Wraz z rozwojem agroturystyki następuje znaczny rozkwit innych dziedzin życia. Wzrost liczby turystów wymusza niejako bowiem rozwój handlu, gastronomii i innego rodzaju usług. Zaczynają powstawać nowe miejsca pracy. Jest to duża szansa na podjęcie zatrudnienia dla ludności wiejskiej – czasem dla całych rodzin.
A dla wczasowiczów to okazja do pobytu na łonie przyrody z dala od zgiełku dużego miasta.